купить платье одежда блузка купить платье киев купить платье украина купить платье вечернее бады купить антиоксиданты силиконовые браслеты купить пиво крафтовое пиво

Flora

 

Marea diversitate floristica de pe suprafata relativ redusa a parcului se datoreaza complexitatii aspectelor stationale precum si al unor împrejurari fitoistorice particulare, datorita asezarii acestui teritoriu la rascrucea unor valuri de migratiune floristica având diferite obârsi fitogeografice.

Făgete
Făgete Bazinului Nerei prezinta o bogatie floristica cunoscuta înca din cele mai vechi timpuri, însa o cercetare amanuntita este prezentata abia în 1968 de L.Schrot în teza sa de doctorat. În urma acestor cercetari s-au identificat 1086 de specii de plante superioare apartinând la 98 de familii.

Din analiza fitogeografica rezulta ca numarul cel mai mare de specii apartine elementului european ( în sens larg ) adica aproximativ 603 specii. Dintre acestea cele mai numeroase sunt specii eurasiatice, urmate de specii europene, central europene si circumpolare.

Desi elementul central european este reprezentat prin doar 124 de specii el se impune la maxim în sensul vitalitatii si al biomasei. Dintre acestea mentionam : Fagus silvatica, Querqus petrae, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus.

Corylus colurna
Platanthera bifolia

Speciile circumpolare se întâlnesc în padurile de fag si pajistile mezofile. Speciile din padurile de fag cele mai întâlnite sunt : Phyllitis scolopendrium, Athyriun filix-femina, Dryopteris filis-mas, Polipodium vulgare, Poa nemoralis, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus.

Speciile circumpolare din pajistile mezofile sunt reprezentate prin o multitudine de specii dintre care mentionam : Festuca rubra, Poa pratensis, Agrostis alba, Iuncus articulatus, Sagina procumbens.
Influenta sudica în caracterul general al florei parcului este dovedita prin numarul mare de spe-cii. Dintre acestea pe primul loc se afla elementul submediteranean urmat de cel balcanic ( inclusiv balcano-iliric si balcano-panonic ) cât si elemetele moesic desi acesta din urma într-o concentratie mai mica a speciilor. În ceea ce priveste speciile submediteraneene cele mai numeroase cresc în padurile de cer ( Querqus cerii ) si gârnita (Querqus fraineto ) , stâncariile calcaroase însorite si padurile mezofile de fag ( Fagus silvatica ) si gorun (Querqus petraea).
Dintre speciile mediteraneene prezente în padurile de cer si gârnita citam : Carpinus orientalis, Cotoneaster tomentosa, Cornus mas, Fraxinus ornus, Arabis turita, Lathyrus latifolius, Inula conyza, Ruscus aculeatus.

Fritillaria orientalis
Lilium martagon

Flora stabilita pe pantele calcaroase este bogata în specii submediteraneene : Sedum cepaea, Sanguisorba minor, Trifolium striatum, Stachys germanica, Valerianella coronata.

Speciile balcanice din pajistile xerofile sunt reprezentate prin diferite specii dintre care mentionam : Dianthus armeriastrum, Linum austriacum, Achillea crithnifolia.

Vegetatia prezinta o deosebita importanta stiintifica, aici întâlnindu-se o serie de specii rare si endemice : Dianthus trifasciculatus, Ranunculus flabellifolius, Erysimum banaticum, Alyssum petraeum, Sempervivum heufellii, Saxifraga racheliana, Rubus banaticus, Astragalus onobrychis, Lathyrus hallersteinii, Athamanta hungarica, Pulmonaria rubra, Thymus dacicus, Centaurea banatica.
În parc se întâlnesc asociatii vegetale caracteristice pentru partea de sud-vest a tarii; printre acestea se numara fagetele cu alun turcesc, tufarisurile de liliac, mojdrean si scumpie cu numeroase specii însotitoare saxicole, pajistile de pe stâncarii si asociatiile pioniere de stâncarie

Orchis mascula
Boletus edulis   Oudemansiella mucida
Sunteți aici: Home Flora